Marlie Hillekens

Marlie Hillekens

Fotograaf: Leonard Davids.

Borstgezondheid: Voorkomen is beter dan genezen.

door Marlie Hillekens

Voorzitter MMV – Natuurlijk tegen kanker

Voor mij ligt de aandacht voor (borst)gezondheid vooral bij preventie. Ik heb beide ouders aan kanker verloren en zowel mijn moeder als mijn oma heeft borstkanker gehad. Een gewaarschuwd mens telt voor twee; vandaar dat ik bewust voor een preventieve leefstijl kies. Bij mij staat een gezond dieet op de eerste plaats. Ik richt me daarbij op de adviezen uit de NTTT-preventielijst (NTTT staat voor niet-toxische tumortherapie).

De NTTT vindt zijn oorsprong in de Moermantherapie die ontwikkeld is door de arts Cornelis Moerman uit Vlaardingen. Moerman was in de jaren dertig van de vorige eeuw zijn tijd ver vooruit met zijn ontdekking dat voeding en leefstijl belangrijke factoren zijn in de preventie en behandeling van kanker. Dat wordt nu, ook in wetenschappelijke kringen, steeds meer onderkend. In samenwerking met een aantal NTTT-artsen heeft de MMV een voedingsmiddelenlijst samengesteld waarin van heel veel voedingsmiddelen wordt aangegeven of je ze wel of niet mag gebruiken bij kanker, bij kanker in remissie of preventief. Ondanks dat ik geen sportieve inslag heb, probeer ik wel voldoende te bewegen.  Ik streef naar 10.000 stappen per dag met (vrijwel) dagelijks een intensief halfuurtje. Mijn sporthorloge is daarvoor een handig hulpmiddel. Ook leefstijlfactoren als niet roken, stressreductie, gewichtsbeheersing en het vermijden van toxische schoonmaak- en cosmeticaproducten hebben mijn aandacht.

Mijn aanpak om specifiek mijn borstgezondheid te monitoren is tweeledig: ik let goed op verdachte symptomen als veranderingen van de tepel, veranderingen in het borstweefsel, pijn of het ontstaan van warme (rode) plekken in de borst en dergelijke. Daarnaast laat ik jaarlijks mijn borstgezondheid controleren door middel van medische thermografie. De oproepen voor de tweejaarlijkse mammografie laat ik aan mij voorbijgaan. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het pletten van mijn E-cup borsten tot een platte pannenkoek niet goed kan zijn. De vrees is gewettigd dat een eventueel aanwezige tumor kapot gedrukt zou kunnen worden en carcinogene cellen zich dan sneller door mijn hele lichaam kunnen verspreiden. Mammografie heeft ook een andere functie dan thermografie; ze is bedoeld om reeds aanwezige kanker te ontdekken terwijl je met medische thermografie al jaren eerder kunt screenen op risico. Immers met thermografie kijk je naar vroege signalen die kunnen duiden op een verstoring in het borstweefsel. In zo’n heel vroeg stadium is er nog van alles mogelijk; denk aan verandering van voeding, leefstijl, supplementen en dergelijke. Ook hier ligt mijn aandacht dus weer bij preventie. Inmiddels is gebleken dat een tumor die bij screening (mammografie) ontdekt is, helemaal niet beter behandelbaar is dan een tumor die pas bij klachten aan het licht komt. Borstkankerscreening kan de aanwezigheid van een tumor eerder zichtbaar maken, maar dat betekent niet automatisch dat ook de sterftekans vermindert.1

Met dit alles ga ik tot nu toe gezond door het leven. Garanties zijn er niet, daar ben ik me voldoende van bewust, maar ik leef in de overtuiging dat ik preventief goed bezig ben. Daarnaast heb ik de ervaring dat mijn moeder met de Moermantherapie 40 jaar langer heeft geleefd dan de prognose die haar door de artsen werd gegeven!2 Dat geeft vertrouwen.

1  https://www.bmj.com/content/359/bmj.j5224?hootPostID=fc4986fe6cf52d916e68f4150c488a38

2  https://www.mmv.nl/sites/mmv.nl/files/Marlie%20Hillekens.pdf

Biografie van Marlie: “Mijn belangstelling voor het gedachtengoed van dokter Moerman ontstond nadat mijn moeder een ongeneeslijke kankerdiagnose met maar liefst 40 jaar overleefde. Sinds 2013 ben ik ambassadeur voor de MMV en sinds 2015 bestuurslid. In het voorjaar van 2018 ben ik door de leden tot voorzitter gekozen”.