Mariel van der Borg

Mariel van der Borg

ML-Care: Praktijk voor Bowentherapie

www.mlcare.nl

Bowentherapie is een zachte manuele therapie die de doorstroming in het bindweefsel van het hele lichaam bevordert. Dit betekent dat de aanvoer en afvoer van de benodigde stoffen die de cellen nodig hebben om goed te functioneren verbeterd wordt.

In een aantal artikelen en door diverse personen op deze site is al benadrukt hoe belangrijk de stofwisseling in de borsten is om een goede lymfefunctie (de afvoer dus) te bereiken.

☛ Hoe kunnen we dat zelf bevorderen en op die manier preventief bezig zijn voor een goede borstgezondheid?

Binnen het Bowenprogramma beschikken we over de mogelijkheid om dames zelf een tweetal moves aan te leren ter stimulering van de gehele borststofwisseling en dus ook van de lymfe-afvoer. Dit is niet moeilijk en bijvoorbeeld 1x/week in te passen in doucheroutines.

De Bowen borstmoves: hoe doen we dat?

Zorg dat je bovenlijf ontbloot is *

We werken eerst de borst aan 1 zijde af, daarna de borst aan de volgende kant*

Stap 1:

Stel, we beginnen rechts: Met de gestrekte réchterhand duwen we van bovenaf het klierweefsel van de bovenzijde van de borst een beetje weg naar beneden. Op die manier kom je beter bij het onderliggende spierweefsel (van de m.pect. major)

Vervolgens leg je twee vingers (bv de middelvinger en de wijsvinger) van de linkerhand in het midden van de borstspier boven de borst.

Dan schuif je met de vingertoppen zacht de huid óver de spierlaag heen in de richting van de oksel. Dit kan verschillen van 1 tot 2 tot 3 cm; dit is afhankelijk van de soepelheid van de huid per individu. Op het eindpunt van die huidverschuiving houd je deze even vast en krul je met de vingertoppen iets naar binnen. Op de eerstvolgende uitademing wacht je tot het eindpunt hiervan en dán maak je een beweging terug naar het midden met ditzelfde huidgedeelte. Je laat deze dus níet los in de tussenliggende stappen.

Stap 2:

Dit is de tweede move op dezelfde borst, maar dan aan de ónderzijde ervan. Hiervoor is het nodig even op zoek te gaan naar een ‘gevoelig’ plekje, dat je globaal kunt vinden op de lijn vanaf de tepel naar de onderkant van de borst. Dit is een plekje waar een zenuw en een bloedvaatje uittreden. Druk zachtjes naar binnen om dit te vinden; als je er op zit, voel je dit meteen!

Je weet nu dus het goeie plekje: met de rechterhand til je de rechterborst een beetje op om ruimte te maken voor de beweging met je linkerhand. Ook hier leg je dus weer twee vingers op het huidgebied op het gevoelige plekje. Nu echter is de huidverschuiving eerst in de richting van het borstbeen (naar het midden dus), daar geven we weer druk en op de uitademing schuiven we de huid terug richting de buitenzijde van het lichaam (over m.serr.ant).

We zijn dan klaar aan de rechterzijde. Herhaal dit aan de linkerkant (dus de move aan de bovenzijde richting het borstbeen, aan de onderzijde richting de buitenzijde).

Na deze moves is het mogelijk dat je een beetje vreemd ‘spierpijn-achtig’ gevoel krijgt aan de buitenzijde van je borst of iets kriebel in de richting van je oksel. Dan is er dus duidelijk activiteit tot stand gebracht en waren deze moves een zeer nuttige actie voor je lijf. Voel je niets gebeuren, ook geen punt. Soms start het later, of er was geen input nodig!

Vind je dit ingewikkeld en zou je het fijn vinden om hier ondersteuning bij te hebben? Op de site van BowNed, de Bowenopleiding in Nederland, vind je een overzicht van alle Bowentherapeuten en -behandelaars per regio: www.bowned.nl